ஜான்சிராணி.,சென்னை

எனது பெயர் ஜான்சிராணி. எனக்கு Consultancy மூலமாக 2021-ஆம் வருடம் வேலை கிடைத்தது. சம்பளம் போதுமானதாக இல்லாத காரணத்தால் வேறு வேலைக்காக ஜெபித்தேன். 1 மாத கால அவகாசத்தில் சேரும்படி வேலையும் கிடைத்தது. ஆனால் நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்த நிறுவனத்தில் எனக்கு reliving ஆர்டர் 2 மாதம் கழித்து தான் தர முடியும் என்று கூறினார்கள். எவ்வளவோ அவர்களோடு பேசியும் என்னுடைய முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது. இந்த நிலையில் JASJEMI YouTube channel-ல் பாஸ்டர்.சுந்தர் சிங் ஐயா அவர்களோடே தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு எனது ஜெப குறிப்பை கூறினேன். எனக்காக ஜெபித்தார்கள். அதன்படி அடுத்த வாரமே 1மாத கால அவகாசத்தில் reliving-ஆக ஒப்புதல் அளித்தனர். தற்போது Reliving letter பெற்று கொண்டு புதிய இடத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்துவிட்டேன்.. எனக்காக ஜெபித்த பாஸ்டர் அவர்களுக்கும், என்னுடைய வாழ்வில் அற்புதம் செய்த கர்த்தருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆமென்.

About JASJEMI

"Our Prayer is that you will encounter our loving God and Savior Jesus Christ and experience His Grace in a deeper way than you ever imagined possible. Our goal is to encourage you to live the life Jesus died to give you., We hope to write blog post twice a week. May you experience the Joy and freedom of His Grace".
View all posts by JASJEMI →

Leave a Reply

Your email address will not be published.