காணிக்கை

அவனவன் விசனமாயுமல்ல, கட்டாயமாயுமல்ல, தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்கக்கடவன்; உற்சாகமாய்க் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார்.

2 கொரிந்தியர் 9:7

காணிக்கை என்பது கட்டாயம் கிடையாது..ஊழியத்திற்கு காணிக்கை அனுப்ப வேண்டும் என்று ஆவியானவரால் ஏவப்பட்டு Account details விரும்பி கேட்கும் Brothers & Sisters க்கு மட்டுமே..கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக..

காணிக்கை அனுப்புகிறவர்கள் தங்கள் பெயர் மற்றும் ஜெபக்குறிப்புகளை எங்கள் Whatsapp நம்பருக்கு(7904775901) அனுப்புமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கும்,உங்களுக்கு நன்றி கூறுவதற்கும் எங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக!

GOOGLE PAY, Paytm, PhonePe : 8248015020 (காணிக்கைக்கு மட்டும்)

ACCOUNT DETAILS: (இந்தியாவிற்கு மட்டும்)

A/C NAME    : JESUS GOES AHEAD MINISTRIES TRUST

BANK           : THE KARUR VYSYA BANK LIMITED

A/C NO        : 1185115000010641

IFSC CODE : KVBL0001185

BRANCH     : RAMANATHAPURAM.

FROM OUTSIDE INDIA: (வெளிநாடுகளுக்கு மட்டும்)

NAME         : JASMINE VIOLA S

A/C NO      : 1185170000025407

BANK         : THE KARUR VYSYA BANK LIMITED

IFSC CODE: KVBL0001185

BRANCH    : RAMANATHAPURAM.

MONEY TRANSFER: WESTERN UNION Name: J.Sundar Singh